V boj z debelostjo pri otrocih

Društvo za zdravje srca in ožilja s predlogi za zmanjšanje deleža predebelih otrok

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarja na vrsto rešitev, ki bi prispevale k zmanjšanju števila otrok in mladostnikov s čezmerno telesno težo. Čezmerna telesna teža v otroštvu je namreč povezana s povečanim tveganjem za različna obolenja v odrasli dobi, kot so sladkorna bolezen, rak, povišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni. Predloge ukrepov so sprejeli na strokovnem srečanju, ki ga je društvo za zdravje srca in ožilja v okviru evropskega projekta EuroHeart II pripravilo v novembru. Zdaj bodo pre­dloge posredovali mreži nevladnih organizacij s področja zdravja 25×25, ta pa naj bi jih nato pristojnim insti­tucijam.

Med predloge so med drugim za­pisali, da se na vseh stopnjah šolanja tedensko zagotavlja vsaj tri ure obve­zne, dovolj intenzivne in kakovostno vodene športne vadbe. Ker le dvour­na, zmerna telesna dejavnost zagota­vlja pozitiven telesni in gibalni razvoj otrok, predlagajo, da šole zagotovijo najmanj eno uro športnih dejavno­sti na dan, starši in civilna športna sfera pa prav tako uro na dan. Svetu­jejo tudi, da se poveča delež otrok in mladostnikov, vključenih v šolske in zunajšolske interesne športne progra­me, ne glede na socialno stanje v dru­žini. V prostorske plane občin pa je treba umestiti pogoje za varno, aktiv­no mobilnost za pešce in kolesarje, pa tudi površine, namenjene brezplačni rekreativni dejavnosti prebivalstva. Menijo tudi, da je treba v okviru ob­veznega izobraževanja zagotoviti več vsebin s področja zdravega življenjske­ga sloga in prehranjevanja, osveščanje o koristih rednega gibanja in zdrave prehrane pa vključiti tudi v vsebino šole za starše.

Potrebni so tudi ukrepi za zmanj­šanje dostopa otrok in mladostnikov do nezdrave hrane z visoko vsebnostjo sladkorja, soli in zdravju škodljivih maščob; tako s prepovedjo oglaševa­nja nezdrave hrane otrokom in mladostnikom, prepovedjo prodaje nezdrave hrane prek avtomatov v zdravstve­nih domovih in bolnišnicah, kot tudi z nadzorom nad kakovostjo šolske prehrane. Prav tako je treba poveča­ti dostopnost do pitne vode na javnih mestih in v ustanovah.

Njihova pobuda gre tudi v smeri kadrovske in finančne podpore vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki obravnavajo čezmerno prehranje­ne in debele otroke ter mladostnike, pa tudi finančne podpore izvajalen preventivne dejavnosti za prepreče­vanje pojava čezmerne telesne teže in debelosti.

Urška Kereži

Vir: http://www.vecer.com/clanekzna2013121605984714

Več na: http://zasrce.si/clanek/strokovno-srecanje-cezmerna-telesna-teza-in-debelost-pri-otrocih-z-dne-26-11-2013/

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s