Bolan človek privoli v vse

Celjska območna enota ZZZS sporoča: Pri okulistih so storitve z napotnico brezplačne

“Neupravičeno zaračunavanje storitev pacientom z napotnico za preglede bolezni oči se ni pojavilo prvič, je pa v razmahu. Verjetno ne le na celjskem območju, ampak po vsej Sloveniji,” pravi direktorica celjske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marina Senčar. Prav zato so se na celjskem zavodu odločili, da javno opozorijo na ta problem in morebitne paciente natančno poučijo o pravicah, ki jih imajo z napotnico, bodisi v javnem zdravstvu bodisi pri specialistih koncesionarjih..

Zavod je zoper kršitelje uvedel preiskavo in sprožil predpisane po­stopke, vendar imen ne želijo razkriti. “Za nas je pomembno, da ljudi na to opozorimo, proti kršiteljem pa ustrezno ukrepamo,” nam je poveda­la Senčarjeva in dodala, da so primeri praviloma iz zasebnih očesnih ordi­nacij, se pa najde tudi kak primer v javnem zdravstvu, v celjski bolnišni­ci pa takšnega primera niso odkrili. Letno zaznajo kakšne štiri primere zdravnikov okulistov, ki neupravi­čeno zaračunavajo doplačila za svoje storitve. Ti zdravniki imajo seveda več pacientov. In prav ti opozarjajo zdravstveno zavarovalnico na te ne­pravilnosti, nam je povedala Senčar­jeva.

Zavajanje mimo čakalne vrste

Pregled z napotnico, ki jo napiše osebni zdravnik, pri kateremkoli okulistu v javnem zdravstvu ali zasebniku s koncesijo je brezplačen. Tudi za pregled bolezni oči so čakal­ne vrste. Pacienti opozarjajo, da spe­cialisti zavajajo paciente s tem, da jim obljubljajo pregled mimo čakalne vrste, če storitev sami plačajo. Napo­tnico kljub temu obdržijo in jo izsta­vijo ZZZS, ta pa jim to isto storitev še enkrat plača. “Skratka, kadar imate za pregled pri okulistu napotnico, vam ta v nobenem primeru ne sme zaraču­nati pregleda, prav tako ne nadaljnje­ga zdravljenja, preiskav in posegov,” navajajo v obvestilu za javnost.

Storitev pa lahko izvajalec zara­čuna, če se pacient sam odloči, da ne bo čakal na pregled v čakalni vrsti, in kadar se storitev opravi zunaj or­dinacijskega časa, ki je določen v po­godbi z ZZZS. “V takšnem primeru pa mora izvajalec pred opravljenim pregledom ali posegom dati pacien­tu v podpis izjavo. Na njej mora biti jasno razvidno, za kaj in za katero sa­moplačniško storitev se je odločil. Po opravljeni storitvi pa mora zdravnik izdati račun, iz katerega bo razvidno, katero storitev je pacient plačal.

Zloraba sive mrene

“Na udaru so tudi ljudje, ki imajo sivo mreno. Kaj naj stori star človek, če ga okulist prestraši, da bo oslepel, če se siva mrena nemudoma ne operira? Zakaj bi torej čakal na čakalni listi. Raje plača. Človek, ko je bolan, pač privoli v vse,” razlaga Senčarjeva in dodaja, da ljudje morajo vedeti, da vsi res nujni posegi in operacije imajo prednost in takšnim pacientom ni treba čakati na čakalni listi.

Samoplačniški pa so vsi pregledi, ki jih okulisti opravljajo pri optikih. V tem primeru mora pacient plačati sam tudi očala ali leče, ker okulist v tem primeru ne sme izdati naročilni­ce za očala.

Nekateri zdravniki okulisti gredo tako daleč, da pacienta z naročilnico za očala napotijo k točno določene­mu prodajalcu očal, optiku. “Kadar zdravnik ugotovi, da človek potre­buje očala ali leče, mu je dolžan na­pisati naročilnico zanje. Pacient pa si lahko sam izbere, kjer jih bo na­bavil. Optiki, ki imajo sklenjeno po­godbo z ZZZS, imajo posebno oznako. To pomeni, da tu lahko oseba nabavi okvirje in stekla po cenovnem stan­dardu, kar pomeni, da jih ni treba doplačati. Če se bo človek odločil za nadstandardne okvirje ali stekla, bo moral razliko v ceni plačati. V tem primeru mora optik predložiti kupcu v podpis izjavo, da je seznanjen z višino doplačila.

“Problem pri optikih pa je pogo­sto ta, da ne ponujajo dovolj velike izbire kakovostnih sodobnih standar­dnih očal. In marsikdo se potem raje odloči za doplačilo, kot da bi imel na nosu nekaj, kar mu nikakor ne ustre­za, pa četudi je to zastonj,” ugotavlja naša sogovornica.

Celjska območna enota ZZZS v javnem sporočilu poziva tiste, ki menijo, da je njihov okulist ali optik ravnal proti pravilom, da se oglasijo v katerokoli enoti ali izpostavi ZZZS. “Vsak primer bomo posebej preverili. Če bomo ugotovili, da vam je okulist neupravičeno zaračunal kakršneko­li storitve, vam bomo plačani znesek povrnili,” obljubljajo pri ZZZS, direk­torica pa dodaja, da to velja tudi za vse druge zdravstvene storitve v pri­merih, ko ljudje dvomijo o upraviče­nosti plačila ali doplačila.

Na nepravilnosti smo že opozarjali

Na nepravilnosti, zlasti v namerah neupravičenega zaračunavanja storitev, ki so z napotnico brezplačne, smo v Večeru že opozarjali. Tako kot ZZZS, območna enota Celje, ki se je sistematično lotil odkrivanja, preprečevanja in prijavljanja goljufij pristojnim organom na različnih zdravstvenih področjih, ne samo v okulistiki, smo zavarovancem priporočali, naj se predhodno dobro poučijo o pravicah, izhajajočih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako smo svetovali, naj zavarovalnico v primeru suma o morebitni zlorabi obvestijo, pa tudi – s povsem potrošniškega vidika – naj pred obiskom kateregakoli ponudnika storitev preverijo še druge. Ugotovili smo namreč, da karkoli se že plača iz lastnega žepa, na primer samoplačniški pregled pri oftalmologu, se to na različnih krajih zaračunava različno. Razlike v ceni so tudi do 50 evrov.

15 modelov “na recept”

Na vhodnih vratih Optike Smole v Celju je vidna nalepka, da so pogodbeni dobavitelji medicinskotehnične opreme. Pri njih stranke z naročilnico za očala lahko izbirajo med 15 okvirji. “Očala so različnih barv, lahka in fleksibilna, kar pomeni, da jim vzmeti ob ročkah omogočajo, da se bolj prilagajajo glavi,” nam je povedal optik Jean Smole, prepričan, da imajo dovolj dobro izbiro “očal na recept”, kot jim pravijo ljudje. Če se kdo odloči za drugi model, se jim odšteje vrednost naročilnice, ki se giblje od 42 evrov navzgor, odvisno od dioptrije. Očala za branje na naročilnico dobijo vsi, ki jih potrebujejo, od 63. leta dalje. Do zamenjave očal za branje so upravičeni na dve leti.

Violeta Vatovec Einspieler

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 6.2.2014

Vir: http://www.vecer.com/clanekslo2014020605999968

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Prevare zavedenih potrošnikov | Oglaševanje na tehtnici

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s