Kdo bo komu speljal denar

Na gospodarskem ministrstvu za delo na področju varstva potrošnikov zaposlili vodjo brez tovrstnih izkušenj, a trdijo, da so vsi usposobljeni

Samo v januarju je Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) za brezplačen nasvet poklicalo več kot tisoč ljudi, na vedno večjo stisko v krizi in zato tudi na vedno več vprašanj opozarja predsednica ZPS Breda Kutin. Eno uro vsak dan na prav tako brezplačni liniji odgovarjajo tudi na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT); že v kratkem bodo ta čas podaljšali na tri ure, nato na cel delovnik, napoveduje sekretarka Stanka Ritonja. Za varstvo potrošnikov pa se med številnimi dejavnostmi, ki jih izvaja, zavzema tudi nevladni Zavod Pip iz Maribora.

Testiranj, ki jih opravlja ZPS, ne financira država

Vse tri med sabo sprte druži isti pogled samo v prepričanju, da so prav oni upravičeni do finančnega napajanja iz istega proračunskega vira. “Program varstva potrošnikov v Sloveniji se že tri leta ne izvaja. Javni razpisi, obja­vljeni v letih 2012 in 2013, so bili brez obrazložitve razveljavljeni. Ugotavlja­mo, da je stanje na tem področju alar­mantno, ker MGRT, ki je odgovorno za izvajanje nacionalnega programa var­stva potrošnikov, svojih obveznosti ne izpolnjuje in načrtno ruši vzpostavljen model organiziranosti,” trdi Kutinova. A je prav ta model po njenem prepri­čanju dolga leta dajal dobre rezultate.

“Ministrstvo je povsem ustavilo javno sofinanciranje programov, ki se jih je država zavezala izvajati v obliki javnih služb v korist potrošnikov, dav­koplačevalcev, saj lani ni dokončalo razpisa za podelitev koncesije za izda­janje potrošniške revije; četudi je izdajanje revije VIP opredeljeno kot javna služba. “Številni potrošniki žal zmotno mislijo, da je država tista, ki omogoča izvajanje raznih testiranj, saj ne vedo, da je bilo v letu 2013 v celoti ukinje­no sofinanciranje vseh programov in dejavnosti ZPS ter njenega inštituta, ne le revije za potrošnike,” še nadalju­je Kutinova. MGRT prav tako ni raz­pisalo javnih razpisov za projekte na področju varstva potrošnikov. Konec leta je razveljavilo že izvedeni razpis za podelitev koncesije za brezplačno svetovanje potrošnikom in tudi sklep o izbiri izvajalca svetovanja, ki ga je na vladi ZPS prejela že decembra leto prej.

Monopol ZPS?

Razmerja so nedorečena tudi glede Evropskega potrošniškega centra; v ZPS se opirajo na določbo, da lahko to pristojnost izvaja samo nevladna po­trošniška organizacija. MGRT, ki se je na evropski razpis prijavilo kar samo, po oceni ZPS za to “ni usposobljeno”, ustrezen pa po njenem tolmačenju ni niti Zavod Pip, češ da ga ni v registru potrošniških organizacij.

Notranjerevizijska služba MGRT je v izredni reviziji javnih razpisov od 2006 ugotovila, da “so odgovorni za izvajanje politike varstva potrošni­kov v tem času zoževali krog ponu­dnikov na potrošniške organizacije, zavedene v register”, kar si v Zavodu Pip lahko štejejo v prid. V zavodu, ki ga vodi direktor Matevž Kmetec in je v zadnjem letu zabeležen v supervizorju s skupnim zneskom plačil v višini 2,56 milijona evrov, so zato prepričani, da ZPS-u pripada monopolni položaj. Ku­tinovi pa ugovarjajo tudi v MGRT, češ da svetovanje pri njih opravljajo uspo­sobljeni uslužbenci z dolgoletnimi izkušnjami. Ali res? Že omenjena no­tranja revizija tega ministrstva je eno izmed prepoznanih neskladij namreč opravičevala prav z “novo vodjo sek­torja, ki je bila kljub svoji neizkušeno­sti na področju varstva potrošnikov odgovorna za pripravo” enega izmed dokumentov. Zaposlili so jo v začetku leta 2011 brez predhodnih izkušenj na tem področju, jo konec julija imenova­li za vodjo sektorja za varstvo potro­šnikov, “pod časovnim pritiskom” pa je morala že do novembra pripraviti zelo pomemben akt.

“Nekomu to ustreza”

Leto kasneje so, tako Kutinova, neod­visni ocenjevalci varstva potrošnikov ministrstvu priporočili dodatno uspo­sabljanje, a se ni odzvalo. “Nasprotno, svoje ukrepanje je namesto v krepitev lastne strokovnosti usmerilo v prevze­manje novih nalog nevladnega sektorja, obtožbe na račun njihovega dela pa prikazalo kot nepravilnosti ZPS in jih uperilo proti preveč neodvisni ne­vladni organizaciji ter v celoti usta­vilo sofinanciranje vseh programov ZPS in Mednarodnega inštituta za po­trošniške raziskave (Mipor),” zatrju­je Kutinova. “Nekomu to zelo močno ustreza,” domneva. Obenem zanika, da bi njo osebno ali ZPS kdajkoli prei­skoval Olaf, Evropski urad za boj proti prevaram. V posrednem preiskovanju pa, kolikor ji je znano, naj bi v zvezi z ZPS ne našel nobenih nepravilnosti.

Preiskavo je sicer predlagal Zavod Pip, ker je izpadel iz sofinanciranja Evrop­skega potrošniškega centra. Vsebino javnosti posredovane dokumentaci­je smo včeraj preverili pri Kmetcu; iz nje je med drugim razvidno, da njihov zavod končnih sklepov Olaf še ni prejel.

Sklicujoč se na priporočila proti­korupcijske komisije in omejena pro­računska sredstva bodo, zagotavljajo na MGRT, pripravili novi koncept, ki bo v skladu z resolucijo varstva potro­šnikov.

“Naj ZPS opozori na nepravilnosti”

Konkurenti Zveze potrošnikov Slovenije so prepričani, da bi se morala organizacija Kutinove upreti nepravilnostim MGRT ter na njih opozoriti pristojne, tako kot so to storili oni. “Res pa je, da bi se v tem premeru ZPS soočila s podobno situacijo kot ostale potrošniške organizacije, ki od ministrstva ne prejemajo finančnih sredstev za delovanje. Od organizacije, ki druge opozarja na kršitve, bi ne glede na finančne posledice to pričakovali,” pravi Matevž Kmetec iz zavoda Pip.

Mateja Grošelj

Objavljeno v Večeru, v torek, 18.2.2014

Vir: http://www.vecer.com/clanekslo2014021806003327

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s