Kolikšna je cena “prestiža”?

Kaj imajo skupnega fakulteta, podjetje, ki se ukvarja s topolovimi vlakni, farmacevtska družba in mlinarstvo? To, da so prejemniki “prestižnih” nagrad, ki ne odražajo odličnosti, temveč jih prejme vsakdo, ki je zanje pripravljen odšteti dovolj denarja

“Fakulteta za dizajn je časten lastnik prestižne mednarodne nagrade ‘najboljša univerza’, ki jo podeljuje Association Europe Business Assembly (EBA) – Klub evropskih rektorjev Univerze v Oxfordu” piše na spletni strani Fakultete za dizajn. Zraven novice sta priloženi fotografiji, na katerih so pozlačen kipec, medaljon, priznanje in certifikat z napisom “najboljša univerza”. Datum 10. 12. 2013. Informacij o tem, za kakšno nagrado gre, na spletni strani fakultete ni moč najti, a zanimivo je predvsem to, da teh podatkov ni mogoče najti niti na spletni strani organizacije, ki podeljuje nagrado EBA.

“V EBA menimo, da mora biti trdo delo nagrajeno. Zato smo razvili prestižen in dolgoročen program, ki ga nadzorujejo naši nacionalni odbori in druge nacionalne in mednarodne organizacije. Nominiranci so politiki, poslovneži, znanstveniki in umetniki ter tisti, ki prispevajo k ekonomskemu, znanstvenemu in kulturnemu razvoju družbe,” je pojasnilo samoimenovane prestižne organizacije o tem, kdo podeljuje nagrade in kdo so nagrajenci. Čeprav celotne zgodovine o nagrajencih ni mogoče najti, pa na spletni strani vendarle izpostavljajo, da so v preteklih letih to nagrado prejela znana podjetja, denimo Krka, d.d. “Nagrado Best Enterprises of Europe (kategorija nagrad pod blagovno znamko EBA, op. a.) smo prejeli decembra 2007. Podelitev je bila na Dunaju. Plačali smo pristojbino za registracijo in udeležbo na srečanju nagrajencev. Podelitev je bila priložnost za srečanja z gospodarstveniki predvsem iz držav iz republik nekdanje Sovjetske zveze,” so skopo pojasnili v Krki.

Pompozne slovesnosti in medli opisi

S to in neko drugo, podobno nagrado, o kateri pravzaprav nič ni znano, se hvalijo tudi v podjetju Insol. Na njiho­vi spletni strani so fotografije s slavno­stne prireditve na Dunaju in v Ženevi, kjer je podjetje lani prejelo pozlačen kipec in priznanje neke druge organi­zacije, The European Society for Qua­lity Research (ESQR), ki ima uradno sedež v Luzernu v Švici. Tudi na sple­tni strani nekega drugega podjetja, Mlin Katič, najdemo novico: “Podeli­tev mednarodne nagrade za predanost svetovni kakovosti je bila 25. septem­bra 2006 v Kongresni palači v Parizu. Dogodku je predsedoval Jose E. Prieto, predsednik in generalni direktor Business Initiative Directions (BID).”

Tako kot spletna stran organizaci­je EBA tudi spletni strani ESQR in BID ne vsebujeta nikakršnih podatkov o tem, kakšni so kriteriji, po katerih iz­birajo nagrajence, kdo je v komisiji, na katerih področjih podeljujejo nagra­de in drugih osnovnih podatkov. Tako denimo proces nagrajevanja opisujejo na spletni strani BID: “Slovesnosti se udeležijo podjetja iz različnih držav skupaj z vodji poslovnih sektorjev, profesionalci iz gospodarstva, ume­tnosti in korporacij, strokovnjaki za kvaliteto kot tudi znani akademiki in diplomatski predstavniki. Dogodek pokrivajo javni mediji. Med slovesnostjo podelimo nagrado v kategorijah zlata, platinasta in diamantna. Kriteriji so: odličnost v vodstvu in upravljanju, kvaliteta in odličnost, poslovni prestiž, tehnologija, inovacije in projekcije.”

Poslovna ideja: prodaja nagrad

Kaj imajo skupnega fakulteta, podjetje, ki se ukvarja s topolovimi vlakni, far­macevtska družba in mlinarstvo? To, da so prejemniki nagrad, ki jih dobi vsakdo, ki je zanje pripravljen odšte­ti dovolj denarja. Kaj pa imajo skupne­ga vse naštete organizacije, EBA (t. i. Evropska poslovna zbornica), ESQR (t. i. Evropska družba za kvalitetne raz­iskave), BID (t. i. Poslovna iniciativa)? To, da niso priznane institucije, ka­terih nagrade bi bile res prestižne ali odraz odličnosti, ampak podjetja, ki nagrade preprosto prodajajo (mimo­grede, kratico EBA uporabljajo tudi za nagrade European Business Award, ki izpostavljajo najboljša podjetja v regiji, pri čemer niso na črnem sezna­mu “plačljivih nagrad”).

Tako sta pred časom center razi­skovalnega novinarstva v Srbiji (CINS) in sorodna organizacija, ki se ukvar­ja z odkrivanjem organiziranega kri­minala in korupcije (OCCRP), razkrila, da vse te organizacije delujejo na isti način. Vsako leto pripravijo več slav­nostnih prireditev na katerih podelijo nagrade z različnih področij. Njihova cena je visoka, od 2000 do 7000 evrov, so razkrili raziskovalni novinarji. Ob tem so pregledali več kot 15 let medij­skih arhivov in ugotovili, da so te or­ganizacije podjetjem v Srbiji in Bosni prodale več kot 250 nagrad. Ena izmed teh organizacij – edina, ki je na svoji spletni strani objavila podatek o šte­vilu podeljenih nagrad – je v 18 letih podelila 2635 nagrad različnih katego­rij, pri čemer ena stane 4200 evrov. Pri Večeru smo šli po njihovi sledi in prei­skali domačo poslovno sceno ter tako našli domača podjetja, ki so ali naj bi kupila nagrado.

“O kriterijih ne vem nič”

“Ko smo dobili povabilo organizacij, ki jih omenjate, smo seveda preverili, po kakšnem ključu so se te nagrade pode­ljevale, in tudi preverili prejšnje nagra­jence. Šele ko smo dobili informacije, da so prejemniki nagrad uveljavljena podjetja, smo pristopili k ceremoniji. Tako so nagrado EBA prejeli denimo Rosfnet (Rusija), Creative Communica­tions GmbH (Avstrija) pa Krka, Petrol in drugi, nagrado ESQR pa Unicredit (Italija), OPEC … Tudi sami brez novi­narjev smo spoznali, da same nagra­de ne predstavljajo izjemnih dosežkov na posameznih področjih,” je poja­snil Marko Likon, direktor podjetja Insol. “Nagrado smo zavestno prevze­li in jo smatramo kot našo promocijo in pomoč pri navezavi mednarodnih stikov. Za sodelovanje smo plačali 2700 evrov,” prizna.

Na naša konkretna vprašanja, koliko so plačali za udeležbo na prire­ditvi in za registracijo, medtem v Krki niso želeli odgovoriti. Na Fakulteti za dizajn se slovesnosti niso udeležili, na­grado pa so prejeli po pošti. “Za član­stvo v navedenem združenju fakulteta plača 820 evrov na leto,” so priznali na fakulteti. O tem, na podlagi česa jih je združenje izbralo in nagradilo, niso povedali ničesar.

“Na podlagi kakšnih kriterijev je potekal izbor nagrajencev in na pod­lagi katerih kriterijev smo prejeli na­grado, nam niso razložili,” pove Marko Katič, direktor podjetja Mlin Katič. Ker je od takrat, ko so prejeli nagrado, minilo že nekaj let, podjetje pa je tedaj vodil njegov oče, sam nima informacij, kako je nagrajevanje potekalo. “Čla­narine ali za samo nagradno nismo plačali, ali je to bilo kako drugače ‘za­pakirano’ v smislu prenočitve, večer­je …, ne vem,” pravi. “S čim podobnim se nismo srečali ne pred to nagrado ne po njej. Nismo včlanjeni v nič podob­nega,” doda.

Medtem pa so novinarji, združeni v CINS in OCCRP, ugotovili, da orga­nizacije pošljejo stotine pisem tako na elektronske naslove podjetij kot fakul­tet in jih obveščajo, da so nominirani za nagrado, ali jih povabijo, naj kar sami sebe nominirajo na spletni stani teh organizacij. “EBA je poslala e-maile na polovico fakultet v Srbiji. Fakultete dobijo pisma večkrat letno, celo tiste, ki so se odzvale, da jih te nagrade ne zanimajo,” pravijo novinarji.

Kljub temu da se Likon zaveda ozadja teh ceremonij in nagrajevanj, pa pravi, da je bil denar, ki so ga pla­čali za nagrado, vendarle dobro na­ložen, “saj smo v okviru konvencije navezali stike s kupci na Filipinih, v Rusiji, z indijskim proizvajalcem av­tomobilov in s pristaniščem v Savdski Arabiji. Bolj kot nagrada je za podjetja pomembno mreženje, saj so na prire­ditvah predstavniki podjetij, ki spada­jo med 500 najbolj premožnih podjetij na svetu. Ena bolj pomembnih stvari pa so bile objave v mednarodnih ti­skanih medijih. Dobili smo plačane objave, za katere bi verjetno morali plačati mnogo več, če bi morali objave plačevati načrtovano.”

Anja Hreščak

Objavljeno v Večeru, v soboto, 22.11.2014

Vir: http://nov.vecer.com/clanek/201411226075543

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s