Kletvica ni imenitno oglaševanje

Ptujski študentski klub tradicionalno organizira predpočitniško zabavo v ptujskih termah, Bazene energije. Ob tem je nekatere zmotilo oglaševanje zabave

“Nič nimam proti mladim, zelo so mi ljubi, ne zdi pa se mi potrebno, da na tak način oglašujejo svojo zabavo,” je bil nad sloganom za Bazene energije ogorčen upokojenec Želimir Sarič s Ptuja. Na nas se je obrnil, ko je na reklamnih panojih v mestu videl plakate, na katerih so študenti svojo zabavo ob bazenu pretekli konec tedna ogla­ševali s sloganom Jebeš morje! Pre­pričan je namreč, da bi moral nekdo imeti pooblastila, da zavrne objavo takih plakatov, pa tudi, da so študenti sposobni več ustvarjalnosti.

“Plakati s tem sloganom so se poja­vljali že v preteklosti, potem jih nekaj časa nisem opazil, zato sem bil prepri­čan, da so slogan opustili. A so letos znova tu. Če je to dopustno, kaj potem sledi? Borno prebirali plakate s celim seznamom sočnih kletvic?” se sprašu­je Sarič. “Sam svojemu osemletnemu vnuku strogo prepovedujem upora­bljanje kletvic, potem pa v mestu sreča dekle, ki nosi majico s takšnim napi­som. To ni prav!” je prepričan.

Slogan “podedovali”

V Klubu ptujskih študentov so zabavo, Bazene energije, ki se je vsako leto udeleži več tisoč predvsem študentov in dijakov iz vse Slovenije, letos med drugim oglaševali kot “največji in naj­bolj moker pool party”. Vodilni pa je slogan “Jebeš morje”, ki so ga uporabili pri oglaševanju na spletu, na plakatih, majicah, vstopnicah in drugem pro­mocijskem materialu.

Na komentarje, češ daje tako ogla­ševanje neprimerno, odgovarjajo, da so slogan pravzaprav podedovali. Bazene energije namreč spremlja vse od začetka, torej že 17 let. “Zakaj so ga takrat izbrali, ne vem. Verjetno je to neki uporniški duh, kije ostal. Projekt pa je rasel skozi ta slogan,” je o tem, zakaj so slogan uporabili tudi letos, povedal predsednik KPŠ Alen Hliš. Ob tem dodaja, da se jim v klubu upo­raba slogana do zdaj ni zdela sporna in da do zdaj tudi niso slišali negativnih odzivov nanj.

Da se enak slogan pojavlja na pla­katih že leta, pa ugotavljajo tudi v ptuj­skem komunalnem podjetju, ki skrbi za nameščanje plakatov. Kot so sporo­čili, niso pristojni za določanje vsebine in oblike besedil na plakatih. Vsebine pa ne opredeljujejo niti občinski pred­pisi.

Zgolj poceni provokacija

S tem, da slogan po mnenju marsikoga gotovo presega mero dobrega okusa, se strinja tudi dr. Nataša Logar s Fa­kultete za družbene vede v Ljubljani. Kot tudi s tem, da komunalno podje­tje ni tisto, ki bi lahko odločalo, kateri oglasi so jezikovno ali slikovno ustre­zni in kateri ne.

Logarjeva pojasnjuje, da so odsto­panja od nevtralnosti sicer v oglasih dovoljena, celo zaželena, a mora biti njihova raba smiselna in utemeljena, predvsem z vidika učinkovitega na­govarjanja ciljne publike. Logarjeva o sloganu pravi: “Oblikovalec slogana ‘Jebeš morje!’ je nagovarjal študente oziroma tisti del študentov, za kate­rega je računal, da ga utegne zabava, ki jo oglašuje, zanimati. In se je skoraj gotovo zavedal, da z uporabo vulgariz­ma vse druge izziva, provocira. Vsem, ki jih to moti, tako sporoča, da mu je zanje vseeno, saj na njih tako tako ne računa, da bodo prišli.”

Logarjeva še pojasnjuje, da zakon­sko tak slogan zagotovo ni prepove­dan, a dodaja: “Prav gotovo pa v njem ni nobenega kreativnega presežka. Tak tip jezikovnega odstopa od nev­tralnosti je pač zgolj poceni provoka­cija na prvo žogo, kot taka je dopustna – je pa daleč od tega, da bi bila kaj po­sebnega ali imenitna;’ dodaja. In tudi ona se strinja, da bi bilo pri oglaše­vanju tega dogodka mogoče narediti veliko več.

Mlade slogan zabava

Rok Žunko, 21 let: “Vem, kakšen je slogan Bazenov energije. Zdi se mi v redu, je zabaven. Me tudi ne moti, da se kletvica pojavlja na majicah in na plaka­tih. Gotovo pa se to ne zdi vsakemu najbolj primerno.”

Sanja Kosi, 19 let: “Ja, poznam slogan in se mi zdi zabaven. Namenjen je pred­vsem mladim, saj opažam, da na Bazene energije hodijo vedno mlajši. To, da je kletvica objavljena na javnem mestu, morda res ni v redu, ampak mene ne moti.”

Objavljeno v Večeru, v petek, 8.7.2016

Hojka Berlič

Vir: http://www.vecer.com/kletvica-ni-imenitno-oglasevanje-6239358

Advertisements

One comment

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s