Branje

»We must shift America from a needs- to a desires-culture. People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. […] Man’s desires must overshadow his needs.«

Paul Mazer, Lehman Brothers (1930)

Na tej podstrani smo zbrali različna (pretežno) slovenska besedila o oglaševanju. Če poznate še kakšno besedilo, ki ga na tej strani morda ne najdete, nam ga lahko priporočite na hum.postaja@gmail.com

Besedila na spletu

Predstavitev etičnih dilem oglaševanja (PDF) (Friderik Klampfer)
Povezava: www.zofijini.net/Oglasevanje.pdf

»Prvo kot prvo« (Manifest)
Povezava: http://www.zofijini.net/bodica_prvo.html

Pravljica (Darren Fleet)
Povezava: http://www.zofijini.net/bodica_pravljica.html

Odločitev za odgovornost: o oblikovalski etiki in oglaševanju (Sašo Urukalo)
Povezava: http://www.zofijini.net/cenzurirano_odlocitev.html
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_odlocitev.html

Zakaj bi nas oglaševanje moralo skrbeti? (Zofijini)
Povezava: http://www.zofijini.net/bodica_oglasevanje.html

Oglaševanje in otroci (ŠPP)
Povezava: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII12.html

Trgovci s kulturo mladih (The Merchants of Cool)
Povezava: http://www.zofijini.net/mediji_trgovci.html

Oglaševanje intimnosti (Umberto Galimberti)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_intimnost.html

Zadovoljen?  (Sandi Cvek)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_zadovoljen.html

Oglaševanje in konec sveta (Sut Jhally)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_oglasevanje.html

Jumbomanija: sociološka in oblikovalska kritika veleplakatov (Emina Djukić, Anton Kramberger)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_Jumbomanija.html

Prodaja uporništva (Joseph Heath in Andrew Potter)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_prodaja.html

2999 SIT (14,99€) (Frédéric Beigbeder)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_sit.html

The Story of Stuff (Annie Leonard)
Povezava: http://www.zofijini.net/ekologija_story.html

Komercializacija otroštva (Consuming Kids)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_komercializiacija.html

Tatovi besed (Peter Kuralt)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_tatovi.html

Prispevek k analizi urbano prostorskih vidikov sodobnega globalnega gospostva (Jože Kos Grabar)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_vizualne.html

Oddaja 30.1.2008 – o potrošništvu (Zofijini)
Povezava: http://www.zofijini.net/oddaje_30_1_2008.html

Med proizvodnjo običajnih potrošnih dobrin in proizvodnjo informacijskih in kulturnih dobrin obstajajo bistvene razlike. (Pogovor s Karmen Erjavec))
Povezava: http://www.zofijini.net/mediji_Erjavec.html

Film in resničnost (Zofijini)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_film_resnicnost.html

Zapiski o medijski krizi (Peter Watkins)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_medijski.html

Upor Petra Watkinsa (Zofijini)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_watkins.html

Avtentičnost najstniških skupin oziroma njihove kulture (Primož Krašovec)
Povezava: http://www.zofijini.net/koticek_avtenticnost.html

Fenomen spreobrnjenega kadilca (Peter Kuralt)
Povezava: http://www.zofijini.net/modrost_fenomen.html

Prikriti oglasi v otroških revijah in učbenikih (Maša Šijanec)
Povezava: http://www.media-forum.si/slo/opazovanje/oglasevanje-prikrito/3704/

Spremljanje in vrednotenje medijev (več avtorjev)
Povezava: http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/21/

Dizajner rješava tuđe probleme (Pogovor z Rankom Novakom)
Povezava: http://www.matica.hr/Vijenac/Vij197.nsf/AllWebDocs/Dizajner

Oglaševalsko izobraževanje (Lora Power)
Povezava: http://www.mladina.si/97778/oglasevalsko-izobrazevanje/

Culture jamming vizualni semiotični rez – korak naproti k dialogu (PDF) (Oliver Vodeb)
Povezava: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-X4150ECZ/4c51a578-357b-4fe9-9c7f-32ce9cb10c5b/PDF

Etičnost u marketingu (Marija Rudec)
Povezava: http://marijarudec.wordpress.com/eticnost-u-marketingu/

New Brand (PPT)
Povezava: www.adbuzz.com/PowerPoint/3NewBrand.ppt

Can advertising be ethical (Martha Shaw)
Povezava: http://www.ethicalmarkets.com/2008/10/17/can-advertising-be-ethical/

Etičnost medijskih objava (PDF) (Vesna Zuber)
Povezava: http://www.med-dij.com/md3/177-184%20Medijski%20dijalozi%203%20-%20Zuber.pdf

Kreativci ali onesnaževalci? (Brane Kovič)
Povezava: http://www.mladina.si/103794/kreativci-ali-onesnazevalci/

Ethics in Advertising (Ogilvy & Mather)
Povezava: http://www.aef.com/on_campus/classroom/speaker_pres/data/3001

Ethics of Advertising
Povezava: http://www.carroll.edu/msmillie/busethics/ethadvertising.htm

How to Analyze an Advertisement (Arthur Asa Berger)
Povezava: http://www.medialit.org/reading-room/how-analyze-advertisement

Medijski imperiji – česa si ne želijo, da veste
Povezava: http://wearechange.si/medijski-imperiji-cesa-si-ne-zelijo-da-veste/

Kako mediji vplivajo na nas – žrtve reklam in medijev (Aleš Babič)
Povezava: http://www.alesbabic.si/index.php?option=com_content&view=article&id=74:kako-mediji-vplivajo-na-nas-rtve-reklam-in-medijev&catid=16:prihranitesi&Itemid=20

Manipulacija (Maja Kovač)
Povezava: http://matura.cosmopolitan.si/lajf/manipulacija/

10. Zlati boben v Portorožu (Helena Žagar)
Povezava: http://radiostudent.si/article.php?sid=2522

O manipulaciji v oglaševanju (Jasmina Curk)
Povezava: http://www2.arnes.si/~jcurk/NOVI%20PRISPEVKI/gr,%20oglasevanje%20zloraba.htm

Oglaševanje osvobaja ali prepričevalni učinki oglaševanja (Tadeja)
Povezava: http://www.media-forum.si/slo/projekti/extundo/strokovni-clanki/prepricevalni-ucinki/

Oglaševalci zavohali CO2 (Eva Perčič)
Povezava: http://www.memo.si/oglasevalci-zavohali-co2/

Družbeno prijazno komuniciranje (Siniša Gačič)
Povezava: http://www.mladina.si/96814/druzbeno-prijazno-komuniciranje/

Oglaševanje (Aldo Milohnić)
Povezava: http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/13/oglasevanje/

First Things First 1964, a manifesto
Povezava: http://maxb.home.xs4all.nl/ftf1964.htm

(NE)MOČ OBLIKOVANJA (PDF) (Barbara Predan)
Povezava: http://www.pekinpah.com/teorija_ZK_neodgovornost.htm#besedilo
Povezava: http://airbeletrina.si/ckz/222-CKZ.pdf

Etika v oglaševanju: mladi in predrzni (Ida Hiršenfelder)
Povezava: http://www.dnevnik.si/novice/kultura/299736/

Šepetavec: Slovenci mislimo, da so zastonj stvari na spletu naša pravica in ne naš privilegij (MMC)
Povezava: http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sepetavec-slovenci-mislimo-da-so-zastonj-stvari-na-spletu-nasa-pravica-in-ne-nas-privilegij/278911

Diplomske, magistrske, doktorati…

Kritika oglaševanja kot vsiljenega sporočanja, Lobe Bojana
Povezava: http://www.fdvinfo.net/db/34/2561/Publikacije/Kritika_oglasevanja_kot_vsiljenega_sporocanja_/?&cat=1497&p1=1151&p2=2478&p3=2554&p4=2567&id=2567

Vpliv televizijskega oglaševanja hrane in pijače na otroke (PDF) Urška Podbevšek
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/podbevsek1953.pdf

Vpliv oglaševanja na odločanje kupcev v trženju (PDF) Elena Gregorič
Povezava: http://www.ediplome.fm-kp.si/Gregoric_Elena_20071123.pdf

Pravni vidiki oglaševanja (PDF) Vesna Kampus
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kapus1319.pdf

Prikrito oglaševanje v tiskanih medijih (PDF) Nina Negode
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Nagode-Nina.PDF

RADIJSKO OGLAŠEVANJE V PRIMERJAVI Z OSTALIMI MEDIJI, Petrovič, Suzana
Povezava: http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=10938

Odnos mladih do blagovne znamke MTV in do oglaševanja (PDF) Ana Markočič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/markocic2432.pdf

Etično oglaševanje in samoregulativa (PDF) Zlatko Jančič
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip19996jancic.PDF

Problem morale in etike v trženju (PDF) Anže Završnik
Povezava: http://www.bb.si/doc/diplome/Zavrsnik_Anze-Problemi_etike_in_morale_v_trzenju.pdf

Etika oglaševanja (PDF) Jana Lesjak
Povezava: www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/lesjak-jana.pdf

Etika in internet – oglaševanje na internetu (PDF) Elvira Koren
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/vps_diplome/koren31.pdf

Vzgoja kritičnega potrošnika (PDF) Janja Gerdevič
Povezava: http://www.pedagogika-andragogika.com/files/diplome/2011/2011-Gerdevic-Janja.pdf

Interaktivni mediji v tržnem komuniciranju (PDF) Mateja Perenič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/perenic474.pdf

Cilji najstniških revij (PDF) Gordana Sredojevič
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Sredojevic-Gordana.PDF

Spremenjena mladost: vpliv množičnih medijev na proces odraščanja (PDF) Tjaša Pišljar
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pisljar-Tjasa.PDF

Odgovornost oblikovalske stroke za vsebino oglasnih vsebin in oglaševanja: magistrsko delo, Sašo Urukalo
Povezava: http://books.google.si/books/about/Odgovornost_oblikovalske_stroke_za_vsebi.html?id=nFZMNQAACAAJ&redir_esc=y

Umetnost, estetika in sodobni marketing : magistrska naloga, Helena Türk
Povezava: http://books.google.si/books/about/Umetnost_estetika_in_sodobni_marketing.html?id=qBf5OAAACAAJ&redir_esc=y

Podoba spolov na televiziji (PDF) Andreja Čmaj
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Cmaj-Andreja.PDF

Sponzorstvo v športu (PDF) Jasna Glažar
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/glazar353.pdf

Uspešnost in učinkovitost oglasov ter vpliv oglaševalskih nagrad (PDF) Legovič Laura
Povezava: http://www.ediplome.fm-kp.si/Legovic_Laura_20110126.pdf

Vpliv prikazov ženske in moške vloge v oglasih na nakupne odločitve porabnikov (PDF) Tanja Mavrič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mavric3539.pdf

Stališča do spletnega oglaševanja in vpliv na vedenje mladih (PDF) Milena Fornazarič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/fornazaric.pdf

Vpliv oglaševanja na otroke (PDF) Dugon Darja
Povezava: http://www.bb-kranj.si/doc/diplome/Dugon_Darja.pdf

Etika oglaševanja (PDF) Mulej Bernarda
Povezava: http://www.bb-kranj.si/doc/diplome/Mulej_Bernarda.pdf

Oglaševanje namenjeno otrokom (PDF)  Rinalda Klemenčič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/klemencic3357.pdf

Prikrito oglaševanje v revijah za mladostnike (PDF) Meta Kraljič in Tanja Pavovec
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kraljic-pavovec.pdf

Pravna ureditev varstva potrošnikov v RS (PDF) Mojca Ferle
Povezava: http://www.ediplome.fm-kp.si/Ferle_Mojca_20090303.pdf

Novi pristopi v spletnem trženju (PDF) Barbara Strniša
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/strnisa3224.pdf

Blog kot novo orodje za tržno komuniciranje (PDF) Tadeja Buršič
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/bursic3481.pdf

Vpliv prikritega oglaševanja na nakupno vedenje porabnikov knjige: diplomsko delo, Helena Rojec
Povezava: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=45978210

Koncept množičnih medijev in njihovih občinstev v kontekstu oglaševalske industrije: magistrsko delo, Tanja Kamin
Povezava: http://books.google.si/books/about/Koncept_mno%C5%BEi%C4%8Dnih_medijev_in_njihovih.html?id=vaLUOgAACAAJ&redir_esc=y

Etika in etični kodeksi (PDF) Barbara Grah
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/grah1384.pdf

Blog kot tržno orodje založnika: diplomsko delo, Sara Koncilja
Povezava: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=42345314

Vzpostavitev in ohranjanje dolgoročnih odnosov med oglaševalsko agencijo in naročniki : vloga vodje projektov: magistrsko delo, Mateja Kos (PDF)
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Kos-Mateja.PDF

Stališča do spletnega oglaševanja in vpliv na vedenje mladih: doktorska disertacija / Milena Fornazarič (PDF)
Povezava: http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/fornazaric.pdf

Možnosti standardizacije strategij mednarodnega oglaševanja: magistrsko delo, Vlasta Djurdjević
Povezava: http://books.google.si/books/about/Mo%C5%BEnosti_standardizacije_strategij_medn.html?id=crcuOQAACAAJ&redir_esc=y

Marketing svetovalskih storitev: magistrska naloga, Alenka Paulin Vidovič
Povezava: http://books.google.si/books/about/Marketing_svetovalskih_storitev.html?id=UlkZOQAACAAJ&redir_esc=y

Knjiga in oglaševanje: diplomska naloga, Špela Lah
Povezava: http://books.google.si/books/about/Knjiga_in_ogla%C5%A1evanje.html?id=SAD_OgAACAAJ&redir_esc=y

Struktura oglaševalskih besedil in njihove diskurzivne lastnosti z diahronega in sinhronega vidika: doktorska disertacija, Sonja Starc
Povezava: http://www.worldcat.org/title/struktura-oglasevalskih-besedil-in-njihove-diskurzivne-lastnosti-z-diahronega-in-sinhronega-vidika-doktorska-disertacija/oclc/456270090

(Ne)ustvarjalnost veleplakatov (PDF) Nina Čavž
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cavz-nina.pdf

Posebnosti vizualnega komuniciranja s poudarkom na veleplakatu (PDF) Jagoda Đorđevič
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/dordevic-jagoda.pdf

Vpliv velikih reklamnih panojev na videz krajine, Živa Jelnikar
Povezava: http://books.google.si/books/about/Vpliv_velikih_reklamnih_panojev_na_videz.html?id=r0LWOAAACAAJ&redir_esc=y

Etnocentrizem v marketingu (PDF) Lončarič Jaka
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/loncaric-jaka.pdf

Oglaševalska samoregulativa v Sloveniji (PDF) Boštjan Strnad
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Strnad-Bostjan.PDF

Vloga veleplakatov v predvolilnih kampanjah (PDF) Šuligoj Tomaž
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Suligoj-Tomaz.PDF

Oglaševanje: veda, veščina ali umetnost (PDF) Vincetić Inga
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vincetic-Inga.PDF

Oglaševalska agencija na prepihu (PDF) Zupančič Nina
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Zupancic-Nina.PDF

Diplomske naloge Medijskih komunikacij v Mariboru
Povezava: http://medijske.uni-mb.si/index.php?id=9&jezik=slo

Postmoderno predrugačenje marketinške discipline (PDF) Nina Milošič
Povezava: http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Milosic-Nina.PDF

Pogodbeno umeščanje izdelkov v filmu – »product placement (PDF) Almira Ćatović
Povezava: www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/catovic-almira.pdf

Knjige

Kritika oglaševanja

Košir, Manca; Vzgoja za medije; Ljubljana: DZS, 1996
Povezava: http://books.google.si/books/about/Vzgoja_za_medije.html?id=PzZ5AAAACAAJ&redir_esc=y

Erjavec, Karmen; Tisk – očem obisk: vzgoja za medije: učbenik za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole; Ljubljana: Rokus, 1999
Povezava: http://www.knjigarna.com/tisk-ocem-obisk-p-178.php

Erjavec, Karmen; Moj vodnik je zaslon : vzgoja za medije – televizija in internet: delovni zvezek za 7., 8. in 9. razred osnovne šole; Ljubljana: Rokus Klett, 2007
Povezava: http://www.knjigarna.com/televizija-moj-vodnik-zaslon-p-177.php

Luthar, Breda; Medijska kultura: kako brati medijske tekste; Ljubljana: Študentska založba, 2004
Povezava: http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/3280

Erjavec, Karmen; Medijska pismenost: priročnik za učitelje osnovne šole; Ljubljana: DZS, 1999
Povezava: http://books.google.si/books/about/Medijska_pismenost.html?id=lMfSAAAACAAJ&redir_esc=y

Gradišnik, Branko; Poglej si z novimi očmi!: vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem; Ljubljana: Umco: Slovenska kinoteka, 2006
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=356
Povezava: http://www.bukla.si/?action=umco&book_id=456

Vzgoja za medije in z mediji: [zbornik Mednarodne konference vzgoje za medije in z mediji, Piran, maj 1997]; Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998
Povezava: http://www.worldcat.org/title/vzgoja-za-medije-in-z-mediji-zbornik-mednarodne-konference-vzgoje-za-medije-in-z-mediji-piran-maj-1997/oclc/444321898

Briggs, Asa; Socialna zgodovina medijev: od Gutenberga do Interneta; Ljubljana: Sophia, 2005
Povezava: http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/2334

Etika oglaševanja [pripravil] Papeški svet za družbeno obveščanje; [prevod Božo Rustja] (PDF)
Povezava: http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/F1572A41BE9DC0B6C1256EFD004AD8A1/$FILE/CD72.PDF

Žižek, Slavoj: Kuga fantazem, Ljubljana: Analecta, 2003.
Povezava: http://www.drustvo-dtp.si/analecta/product_info.php?products_id=32

Svet kot volja in dizajn: postmoderna levica in estetizacija krize, Robert Kurz; [prevod Mojca Savski]
Povezava: http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=192

Beauvois, Jean Leon: Razprava o liberalni sužnosti, Ljubljana: Krtina, 2000.
Povezava: http://zamisel.kibla.org/index.php?stran=searchknjiga&knjigaid=3631&start=0&tematikaid=10&sort=naslov

V imenu lepote [Elektronski vir], Metka Kuhar (PDF)
Povezava: http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/118.pdf

Urbani prostori potrošnje [Elektronski vir], Matjaž Uršič (PDF)
Povezava: http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/107.pdf

Fetiš rasti [Clive Hamilton; prevod Branko Bembič]
Povezava: http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=211

Kako so prodajalci megle zavladali svetu, Francis Wheen, Založba Mladinska knjiga, zbirka Esenca, Ljubljana, 2007
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=935

Protestantska etika in duh kapitalizma, Max Weber; [prevedla Pavel Gantar (uvod), Štefan Vevar (ostalo); spremna beseda Frane Adam]
Povezava: http://www.studia-humanitatis.si/content/protestantska-etika-duh-kapitalizma

Novi psi čuvaji, Serge Halimi; prevedla Jana Pavlič; [spremna beseda Rastko Močnik]
Povezava: http://www.maska.si/sl/?redirect=47

Zgodbe s ploščate Zemlje, Nick Davies; [prevedla Katja Cvahte, Andrej Poznič]
Povezava: http://www.ciceron.si/site/ciceron_knjige/nick_davies_zgodbe_s_ploscate_zemlje.html

Jumbomanija: sociološka in oblikovalska kritika veleplakatov, Anton Kramberger in Emina Djukić
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=6485

Raziskave v tržnem komuniciranju [dokument je pripravila delovna skupina Andraž Zorko … et al.] (PDF)
Povezava: http://www.soz.si/uploads/pdf/Raziskave_v_trznem_komuniciranju.pdf

Odločitev za odgovornost: o oblikovalski etiki in oglaševanju, Sašo Urukalo
Povezava: http://www.marketingmagazin.si/novice/nova-knjiga-odlocitev-za-odgovornost-o-oblikovalski-etiki-in-oglasevanju/

Simulaker in simulacija; Popoln zločin, Jean Baudrillard; [prevedla Anja Kosjek (Simulaker in simulacija, Popoln zločin) in Stojan Pelko (Popoln zločin); spremna beseda Janez Strehovec]
Povezava: http://www.knjigarna-beletrina.com/knjigarna/koda/simulaker-in-simulacija-popoln-zlocin/2258

Načini gledanja, po BBC-jevi televizijski oddaji z Johnom Bergerjem; [avtorji John Berger … [et al.]; prevedla Katja Grabnar; spremna beseda Eda Čufer]
Povezava: http://www.bukla.si/?action=knjige&book_id=1520

Somrak demokracije, Noam Chomsky; [prevedla Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Rudi Rizman in Nikolai Jeffs]
Povezava: http://www.bukla.si/?action=knjige&book_id=8386

Vizualna ekologija: ekološki nagovori vidnih sporočil, Božidar Flajšman; [predgovor Stane Bernik]
Povezava: http://www.libakademija-drustvo.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=47&id_informacija=383

Njena (re)kreacija: ženske revije v Sloveniji, Majda Hrženjak … [et al.]; [urednica Majda Hrženjak] (PDF)
Povezava: http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/12/mediawatch12.pdf

Politika teletabloidov, Breda Luthar (PDF)
Povezava: http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/02/mediawatch02.pdf

2.999 sit, Frédéric Beigbeder; [prevedli Stojan Pelko, Maja Gal Štromar in Mojca Medvedšek]
Povezava: http://www.emka.si/438060-2-999-sit/PR/112562

Krošnjarji z boleznijo: kako farmacevtske velikanke delajo iz nas bolnike, Ray Moynihan & Alan Cassels; iz angleščine prevedel Branko Gradišnik
Povezava: http://www.vbz.si/knjiga.asp?isbn=978-961-6468-57-2

Psycholinguistic phenomena in marketing communications, edited by Tina M. Lowrey
Povezava: http://www.tower.com/psycholinguistic-phenomena-in-marketing-communications-tina-m-lowrey-hardcover/wapi/100394942

A world made sexy: Freud to Madonna, Paul Rutherford
Povezava: http://www.amazon.com/World-Made-Sexy-Freud-Madonna/dp/080209466X

Resnica o farmacevtskih podjetjih: kako nas zavajajo in kaj lahko ob tem storimo, Marcia Angell; [prevod Borut Cajnko; uvodno besedilo Dušan Keber]
Povezava: http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=277

Družbeno odzivno komuniciranje, Oliver Vodeb
Povezava: http://www.druzbenoodzivnokomuniciranje.si/si/

Oglasni svet = Adland, Mark Tungate; [prevajalca Vesna Jurca Tadel, Boštjan Tadel]
Povezava: http://www.marketingmagazin.si/novice/oglasni-svet-ze-v-prodaji-/

In temu pravite medijski trg?: vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji, Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković (PDF)
Povezava: http://mediawatch.mirovni-institut.si/edicija/seznam/19/mediawatch19.pdf

The one & only: secret of efficient marketing communication, Špela Horjak; [predgovor Duška Vuga Cizl; translation Tatjana Šeneker]

Ena in edina: skrivnost učinkovitega tržnega komuniciranja, Špela Horjak; [predgovor Duška Vuga Cizl]
Povezava: http://www.finance.si/148283/Naro%C4%8Dila-za-nepopisano-knjigo-%C5%A1e-prihajajo

Razgaljena: žensko branje v Sloveniji, Jerca Legan
Povezava: http://www.rtvslo.si/zabava/druzabna-kronika/jerca-legan-izdala-knjigo/165037

O menstruaciji: telo v diskurzu, diskurz v telesu, Renata Šribar
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=5868

Tisk – očem obisk: vzgoja za medije: učbenik za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole, Karmen Erjavec, Zala Volčič; [ilustracije Boris Nardin]
Povezava: http://www.knjigarna.com/tisk-ocem-obisk-p-178.php

Odraščanje z mediji: rezultati raziskave Mladi in mediji, Karmen Erjavec, Zala Volčič
Povezava: http://www.worldcat.org/title/odrascanje-z-mediji-rezultati-raziskave-mladi-in-mediji/oclc/445062672

Medijska podoba spolov, Dorotea Verša
Povezava: http://books.google.si/books/about/Medijska_podoba_spolov.html?id=iEs7AAAACAAJ&redir_esc=y

Psihologija tržnega komuniciranja, Mirjana Ule, Miro Kline
Povezava: http://najknjiga.blogspot.com/2009/04/mirjana-ule-in-miro-kline-psihologija.html

Oglaševanje skozi zgodovino, dijaki 3.i razreda v šolskem letu 2000/2001 in mentorja Damjan Šimek in Maja Vičič Krabonja
Povezava: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/Postrak/75let/oglasevanje_skozi_zgodovino.htm

Mednarodni kodeks ekonomske propagande, [prevod Ivanka Gasar]
Povezava:http://books.google.si/books/about/Mednarodni_kodeks_ekonomske_propagande.html?id=SYVmYgEACAAJ&redir_esc=y

Kraljestvo svobode: zgodba o Amwayu, James W. Robinson; [prevod Tadeja Bizjak]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Kraljestvo_svobode.html?id=AGtyAAAACAAJ&redir_esc=y

Blefsikon trženja, Graham Harding, Paul Walton; [prevedel Iztok Ilich]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Blefsikon_tr%C5%BEenja.html?id=qqu2AAAACAAJ&redir_esc=y

Socialna psihologija. Teorija, empirija, eksperiment, uporaba, avtor Velko S. Rus
Povezava: http://books.google.si/books/about/Socialna_psihologija.html?id=kWmBPAAACAAJ&redir_esc=y

Etika v managementu, 6. MBA posvetovanje, Maribor, 4. marec 2004; urednik Dušan Radonjič
Povezava: http://books.google.si/books/about/Etika_v_managementu.html?id=TNsYNQAACAAJ&redir_esc=y

No logo, Naomi Klein; prevedla Aleksandra Rekar
Povezava: http://www.bukla.si/?action=knjige&book_id=5863

Marketinško pranje možganov: zvijače in manipulacije, s katerimi nas podjetja spodbujajo k nakupom, Martin Lindstrom; [prevod Vesna Jurca Tadel in Boštjan Tadel]
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=10808

Nakupologija: resnica in laži o tem, zakaj kupujemo, Martin Lindstrom; [prevajalec Boštjan Tadel]
Povezava: http://www.emka.si/nakupologija/PR/52036,539

Predvidljivo nerazumni: skrite sile, ki izoblikujejo naše odločitve: dopolnjena izdaja, Dan Ariely; [prevedla Lana Gaber]
Povezava: http://www.emka.si/416534-predvidljivo-nerazumni/PR/113858,11951

Paranoja, manipulacija in racionalnost: o psihopolitiki zarot, sovraštva in poniževanja razuma, Boris Vezjak
Povezava: http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=2152

Pomen, informacija, manipulacija, Janez Justin
Povezava: http://books.google.si/books/about/Pomen_informacija_manipulacija.html?id=3MrMAAAACAAJ&redir_esc=y

O sranju, Harry G. Frankfurt; [prevod Marija Fenrih … [et al.]; spremna beseda Boris Vezjak]
Povezava: http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=2251

Oblast manipulacije: kako elita jaha narod, Sergej G. Kara-Murza; spremna beseda Andrej Lenarčič; [prevod Vesna Kovjanić]
Povezava: http://www.bukla.si/?action=umco&book_id=4148

Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu, Janez Bregant, Boris Vezjak
Povezava: http://books.google.si/books/about/Zmote_in_napake_v_argumentaciji.html?id=2l6vGAAACAAJ&redir_esc=y

Robert Levine, Sposobnost prepričevanja. Kako nas kupujejo in prodajajo, LJ: Družba Piano, 2007
Povezava: http://www.emka.si/sposobnost-prepricevanja/PR/31790,11772
Povezava: http://www.mladina.si/101095/robert-levine-sposobnost-prepricevanja/

Jean Kilbourne, Can’t Buy my Love: How Advertising Changes the Way We Think and Feel, New York: Touchstone, 1999
Povezava: http://www.amazon.com/Cant-Buy-My-Love-Advertising/dp/0684866005

Encyclopedia of Applied Ethics
Povezava: http://www.amazon.com/Encyclopedia-Applied-Ethics-Four-Set/dp/0122270657

Oglaševalci o svoji stroki

Oglaševanje [urednika Zlatko Jančič in Vesna Žabkar]
Povezava: http://knjigarna.fdv.si/knjige/komunikologija/moj-zbirka-za-marketing-in-odnose-z-javnostmi/i_599_oglasevanje

Dosje: velika knjiga slovenskega oglaševanja[!] = Dossier: Slovenian advertising book: 2001 [urednica, editor Meta Dobnikar]
Povezava: http://www.mm-dosje.si/

Ekonomski pomen slovenskega športa. Sponzorski potenciali slovenskega športa, [avtorji] Jakob Bednarik, Marko Simoneti, Miro Kline; [soavtorji] Boro Štrumbelj, Sašo Avakumovič, Peter Janjuševič
Povezava: http://books.google.si/books/about/Ekonomski_pomen_slovenskega_%C5%A1porta.html?id=0nOrAAAACAAJ&redir_esc=y

Korporativno komuniciranje, Klement Podnar
Povezava: http://www.piar.si/aktualno/novice/nova-knjiga-dr-klementa-podnarja/

Iz mojih čevljev: osnove dinamičnih komunikacij in sedem smrtnih komunikacijskih grehov, Igor Arih
Povezava: http://knjigarna.lisac-lisac.si/sl/knjigarna/marketing_in_prodaja/144/iz_mojih_cevljev.html

Časopisna oglaševalska besedila, reklame: struktura in večkodnost, Sonja Starc
Povezava: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=3715

Trženje nekoč in danes: zbornik [urednik Mirjana Ivanuša-Bezjak]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Tr%C5%BEenje_neko%C4%8D_in_danes.html?id=Ux_XAAAACAAJ&redir_esc=y

Vedenje porabnikov, Damijan Mumel
Povezava: http://www.worldcat.org/title/vedenje-porabnikov/oclc/444615927

Popoln gverilski marketing: 50 zlatih pravil za uspeh v poslu, Jay Conrad Levinson; [prevedel Franc Štiglic]
Povezava: http://www.rotis.si/index.php?str=product&prodid=12

Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij, Jernej Repovš
Povezava: http://books.google.si/books/about/Kako_nastaja_in_deluje_u%C4%8Dinkovita_tr%C5%BEn.html?id=JVQ1AAAACAAJ&redir_esc=y

Psihologija in sociologija marketinga: študijsko gradivo, Stane Možina
Povezava: http://books.google.si/books/about/Psihologija_in_sociologija_marketinga.html?id=qKpNOgAACAAJ&redir_esc=y

Marketing: strategija menjave, Zlatko Jančič
Povezava: http://books.google.si/books/about/Marketing.html?id=w410AAAACAAJ&redir_esc=y

Priročnik za pisanje oglasov: najnovejši vodič za pisanje močnih oglaševalskih in marketinških besedil enega najboljših ameriških piscev oglasov, Joseph Sugarman; [prevod Natalie Lisac]
Povezava: http://www.emka.si/prirocnik-za-pisanje-oglasov/PR/49084,539

Kje si, Amerika, Bogomil Ferfila
Povezava: http://books.google.si/books/about/Kje_si_Amerika.html?id=JoFuAAAAMAAJ&redir_esc=y

Marketing, Goran Vukovič, Bruno Završnik
Povezava: http://www.fov.uni-mb.si/index.php?t=books&id=97

Skriti zmagovalci 21. stoletja: kako obvladovati svetovne trge – in kako to uspeva tudi majhnim, Hermann Simon; z dodatkom o slovenskih skritih zmagovalcih avtorice Danice Purg; [prevod iz angleščine Davor Petrović]
Povezava: http://www.planetgv.si/index.php?page=shop&iid=1921

Razmišljanja o ustvarjalnosti in marketingu, Gabrijel Devetak; [risbe Alen Ježovnik]
Povezava: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-005-5.htm

Marketinški genij, Peter Fisk; [prevedla Renata Mihalič]
Povezava: http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/4559

Iz dnevnika marketinškega guruja, Aleš Lisac
Povezava: http://www.lisac.si/

Ko država šepeta: marketinška kultura v šoli, Anita Trnavčevič … [et al.]; [uredila Anita Trnavčevič; risbe Alen Ježovnik]
Povezava: http://www.emka.si/ko-drzava-sepeta-marketinska-kultura-v-soli/PR/31241,527

Pravni priročnik za trženje, Renato Vrenčur, Martina Repas, Borut Zajc
Povezava: http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/poslovne-knjige/poslovna-literatura/pravni-prirocnik-za-trzenje/

Nevidni dotik: štirje ključi modernega marketinga, Harry Beckwith; [prevedla Natalie Lisac]
Povezava: http://www.doria.si/knjigarna/q/artikel/1443

22 večnih zakonov marketinga, Al Ries in Jack Trout; [prevedla Maruša Maček in Blaž Lisac]
Povezava: http://knjigarna.lisac-lisac.si/sl/knjigarna/marketing_in_prodaja/37/22_vecnih_zakonov_marketinga.html

Spletno trženje, Marjan Čufer (PDF)
Povezava: http://www.telesat.si/~user239/spletnotrzenje.pdf

Prodaja nevidnega: vodnik po sodobnem marketingu, Harry Beckwith; [prevedla Natalie Jovanoski]
Povezava: http://www.enaa.com/oddelki/knjige/izd_1149_svt978_prodaja_nevidnega_vodnik_po_sodobnem

Turbo mrežni marketing, [Tom Schreiter; prevod Blaž Lisac]
Povezava: http://knjigarna.lisac-lisac.si/sl/knjigarna/mrezni_marketing/8/turbo_mrezni_marketing.html?s_title=gung+ho

Pristop k odnosom z javnostmi, Brane Gruban, Dejan Verčič, Franci Zavrl; [fotografije Borut Kranjc]
Povezava: http://www.worldcat.org/title/pristop-k-odnosom-z-javnostmi/oclc/442887616

Oglašanja v A-duru: [izbor uredniških kolumen Marketing magazina od leta 1985 do 1996], Jure Apih
Povezava: http://www.triada.si/ng/inf_exe/w.exe?P1=K075667&MaxCnt=10&CONVERT=0&

Trženje športa za vse: priročnik o trženju športa za vse: [kako zasnovati, oglaševati, sponzorirati in tržiti sodobne športne programe], Iztok Retar; [fotografije Ante Verzotti]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Tr%C5%BEenje_%C5%A1porta_za_vse.html?id=wvMONAAACAAJ&redir_esc=y

Odnosi z javnostmi in oglaševanje: visokošolski učbenik, avtor Vinko Zupančič
Povezava: http://books.google.si/books/about/Odnosi_z_javnostmi_in_ogla%C5%A1evanje.html?id=myArAwAACAAJ&redir_esc=y

Kako oglaševati, Kenneth Roman in Jane Maas; [prevedel Marjan Novak]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Kako_ogla%C5%A1evati.html?id=-v2bAAAACAAJ&redir_esc=y

Avtorska pravica v oglaševanju, [avtor dokumenta Jaka Repanšek] (PDF)
Povezava: http://www.soz.si/uploads/pdf/avtorska_pravica_v_oglasevanju.pdf

Moč blagovne znamke: kako ustvariti močno in prodorno blagovno znamko, Tomaž Korelc, Matej Musolin, Sabina Vidmar
Povezava: http://www.creatoor.com/moc-blagovne-znamke.226

Jezik in stil oglaševanja, Tomo Korošec
Povezava: http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/po_knjigi.asp?n=175

Media & marketing: vodnik = guide [glavna urednica Barbara Rakovec Tuliak]
Povezava: http://books.google.si/books/about/Media_in_marketing.html?id=pNB9OwAACAAJ&redir_esc=y

Skrivne formule čarovnika oglasov, Roy H. Williams; [prevajalki Neda Podergajs, Ana Jelnikar]
Povezava: http://www.scribd.com/doc/63859139/Skrivne-formule-%C4%8Darovnika-oglasov

Zaton oglaševanja in vzpon PR, Al Ries in Laura Ries; prevedla Tea Mejak in Sveto Trajkovski
Povezava: http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/poslovne-knjige/zbirka-pr/zaton-oglasevanja-in-vzpon-pr/

Top 10 Media and Marketing Books of All Time

POSITIONING: THE BATTLE FOR YOUR MIND, avtorja Al Ries in Jack Trout
Povezava: http://www.amazon.com/Positioning-Battle-Your-Al-Ries/dp/0446347949

OGILVY ON ADVERTISING, avtor David Ogilvy
Povezava: http://www.amazon.com/Ogilvy-Advertising-David/dp/039472903X

THE 22 IMMUTABLE LAWS OF BRANDING, avtorja Al Ries in Laura Ries
Povezava: http://www.amazon.com/22-Immutable-Laws-Branding-World-Class/dp/0887309372

E, avtor Matt Beaumont
Povezava: http://www.amazon.com/Matt-Beaumont/dp/0452281881

EY, WHIPPLE SQUEEZE THIS: A GUIDE TO CREATING GREAT ADVERTISING, avtor Luke Sullivan
Povezava: http://www.amazon.com/Hey-Whipple-Squeeze-This-Creating/dp/0471281395

WHERE THE SUCKERS MOON: THE LIFE AND DEATH OF AN ADVERTISING CAMPAIGN, avtor Randall Rothenberg
Povezava: http://www.amazon.com/Where-Suckers-Moon-Advertising-Campaign/dp/0679740422

GOOD TO GREAT: WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP AND OTHERS DON’T, avtor Jim Collins
Povezava: http://www.amazon.com/Good-Great-Companies-Leap-Others/dp/0066620996

THE BOOK OF GOSSAGE, avtorji Howard Luck Gossage, Jeff Gooby in Bruce Bendinger
Povezava: http://www.amazon.com/Book-Gossage-Howard-Luck/dp/0962141534

INFLUENCE: THE PSYCHOLOGY OF PERSUASION, avtor Robert B. Cialdini
Povezava: http://www.amazon.com/Influence-Psychology-Persuasion-Business-Essentials/dp/006124189X

BLINK: THE POWER OF THINKING WITHOUT THINKING, avtor Malcom Gladwell
Povezava: http://www.amazon.com/Blink-Power-Thinking-Without/dp/0316172324

Vir: http://adage.com/article/ad-and-marketing-book-reviews/al-ries-jack-trout-s-positioning-marketing-book/134945/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s